Let op geld lenen kost geld

Privacy verklaring

Geldlenen.nl is een handelsnaam van Geldshop

Geldlenen.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, die actief worden verstrekt bij het aanvragen en/of afsluiten van een verzekering. Daarnaast verwerkt Geldlenen.nl persoonsgegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Geldlenen.nl een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad.

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Geldlenen.nl levert diensten op het gebied van hypotheken, consumptief krediet en verzekeringen. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer u bij Geldlenen.nl een product aanvraagt of als u één van de (bij Geldlenen.nl aangesloten) websites bezoekt.

Uw gegevens worden gebruikt om een overeenkomst aan te gaan en te onderhouden, voor de beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een overeenkomst, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer, het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening, verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers en het uitbreiden van onze commerciële relatie met u door middel van marketing en promotie. Indien noodzakelijk kan Geldlenen.nl uw persoonlijke gegevens delen met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten.

Geldlenen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerking register.

In de volledige Privacyverklaring Geldlenen.nl kunt u lezen;

  • Hoe Geldlenen.nl persoonsgegevens verzamelt;
  • Welke persoonsgegevens Geldlenen.nl van u verwerkt;
  • Voor welke doeleinden Geldlenen.nl deze persoonsgegevens verwerkt;
  • Op basis van welke wettelijke grondslagen Geldlenen.nl persoonsgegevens verwerkt;
  • Wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
  • Wat uw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Geldshop via info@geldshop.nl of per post naar Geldshop.nl B.V., Postbus 800, 2501CV Den Haag

 

Geld lenen

Vaste en goedkope rentes
Altijd boetevrij aflossen
Persoonlijk contact
Vanaf:
6,1%
phone-handset